k.ú.: 702196 - Nedašova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585548 - Nedašova Lhota NUTS5 CZ0724585548
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 605 1343180
zahrada 159 67099
ovoc. sad 5 4429
travní p. 1548 2940247
lesní poz školka 1 4236
lesní poz 218 4049065
vodní pl. nádrž umělá 2 18833
vodní pl. tok přirozený 159 34617
vodní pl. zamokřená pl. 3 40580
zast. pl. společný dvůr 15 2816
zast. pl. zbořeniště 11 1844
zast. pl. 271 72712
ostat.pl. jiná plocha 173 190485
ostat.pl. manipulační pl. 12 16639
ostat.pl. neplodná půda 463 359781
ostat.pl. ostat.komunikace 231 134693
ostat.pl. silnice 63 40097
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8215
ostat.pl. zeleň 8 592
Celkem KN 3953 9330160
Par. KMD 3953 9330160
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 96
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 95
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 267
LV 453
spoluvlastník 774

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1828 28.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 17:23

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.