k.ú.: 702196 - Nedašova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585548 - Nedašova Lhota NUTS5 CZ0724585548
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 605 1342090
zahrada 159 67197
ovoc. sad 5 4429
travní p. 1548 2941531
lesní poz školka 1 4236
lesní poz 219 4049217
vodní pl. nádrž umělá 2 18833
vodní pl. tok přirozený 159 34617
vodní pl. zamokřená pl. 3 40580
zast. pl. společný dvůr 15 2816
zast. pl. zbořeniště 7 1595
zast. pl. 271 72712
ostat.pl. jiná plocha 177 190428
ostat.pl. manipulační pl. 12 16639
ostat.pl. neplodná půda 462 359629
ostat.pl. ostat.komunikace 231 134744
ostat.pl. silnice 64 40122
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8215
ostat.pl. zeleň 8 592
Celkem KN 3954 9330222
Par. KMD 3954 9330222
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 95
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 97
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 267
LV 450
spoluvlastník 771

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1828 28.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 11.08.2020 06:43

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.