k.ú.: 702188 - Nedašov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585530 - Nedašov NUTS5 CZ0724585530
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 778 1023419
zahrada 318 197762
ovoc. sad 3 9447
travní p. 1761 4871605
lesní poz 309 4781138
vodní pl. tok přirozený 90 48155
vodní pl. tok umělý 22 17770
vodní pl. zamokřená pl. 1 70
zast. pl. zbořeniště 15 2696
zast. pl. 546 153576
ostat.pl. jiná plocha 201 572924
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 5 17334
ostat.pl. manipulační pl. 47 11665
ostat.pl. neplodná půda 379 393491
ostat.pl. ostat.komunikace 504 260904
ostat.pl. pohřeb. 1 2731
ostat.pl. silnice 81 25959
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17875
ostat.pl. zeleň 2 67
Celkem KN 5069 12408588
Par. DKM 618 1556018
Par. KMD 4451 10852570
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 184
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 186
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 16
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 3
Celkem BUD 499
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 826
spoluvlastník 1939

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.06.2016
KMD 1:1000 05.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1828 10.06.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 20.05.2019 18:57

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.