k.ú.: 702188 - Nedašov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585530 - Nedašov NUTS5 CZ0724585530
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 835 1017351
zahrada 319 198229
ovoc. sad 3 9447
travní p. 1769 4873374
lesní poz 310 4786234
vodní pl. tok přirozený 90 48155
vodní pl. tok umělý 22 17770
vodní pl. zamokřená pl. 1 70
zast. pl. zbořeniště 15 2696
zast. pl. 542 153345
ostat.pl. jiná plocha 206 573499
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 5 17334
ostat.pl. manipulační pl. 47 11665
ostat.pl. neplodná půda 380 391722
ostat.pl. ostat.komunikace 504 260904
ostat.pl. pohřeb. 1 2731
ostat.pl. silnice 81 25959
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17875
ostat.pl. zeleň 2 67
Celkem KN 5138 12408427
Par. DKM 619 1556018
Par. KMD 4519 10852409
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 183
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 189
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 16
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
Celkem BUD 498
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 822
spoluvlastník 1929

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.06.2016
KMD 1:1000 05.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1828 10.06.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:48

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.