k.ú.: 702145 - Nedakonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592412 - Nedakonice NUTS5 CZ0722592412
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3456 5582682
vinice 5 30360
zahrada 508 238581
ovoc. sad 401 731135
travní p. 7 2969
lesní poz 3 349674
vodní pl. nádrž přírodní 3 15391
vodní pl. nádrž umělá 2 2940
vodní pl. rybník 4 2799
vodní pl. tok přirozený 63 310464
vodní pl. tok umělý 94 17151
zast. pl. zbořeniště 34 9191
zast. pl. 872 269099
ostat.pl. dráha 16 219950
ostat.pl. jiná plocha 490 219185
ostat.pl. manipulační pl. 296 119489
ostat.pl. neplodná půda 8 5264
ostat.pl. ostat.komunikace 355 148014
ostat.pl. pohřeb. 2 3555
ostat.pl. silnice 200 93263
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 15916
ostat.pl. zeleň 3 248
Celkem KN 6828 8387320
Par. KMD 6828 8387320
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 299
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 200
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 38
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 650
byt.z. byt 16
obč.z. byt 6
Celkem JED 22
LV 1149
spoluvlastník 1850

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 22.03.2016 1:1000 22.03.2016 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 22.03.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 15.07.2020 04:38

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.