k.ú.: 702145 - Nedakonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592412 - Nedakonice NUTS5 CZ0722592412
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3457 5582904
vinice 5 30360
zahrada 508 238674
ovoc. sad 401 731135
travní p. 7 2969
lesní poz 3 349674
vodní pl. nádrž přírodní 3 15391
vodní pl. nádrž umělá 2 2940
vodní pl. rybník 4 2799
vodní pl. tok přirozený 66 313165
vodní pl. tok umělý 94 17151
zast. pl. zbořeniště 34 9191
zast. pl. 880 268374
ostat.pl. dráha 16 219950
ostat.pl. jiná plocha 486 217022
ostat.pl. manipulační pl. 296 119489
ostat.pl. neplodná půda 8 5264
ostat.pl. ostat.komunikace 350 148032
ostat.pl. pohřeb. 2 3555
ostat.pl. silnice 200 93263
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 15916
ostat.pl. zeleň 3 248
Celkem KN 6831 8387466
Par. KMD 6831 8387466
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 300
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 198
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 38
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 648
byt.z. byt 16
obč.z. byt 6
Celkem JED 22
LV 1151
spoluvlastník 1834

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 22.03.2016 1:1000 22.03.2016 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 22.03.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 05.12.2019 18:27

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.