k.ú.: 702137 - Nedachlebice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592404 - Nedachlebice NUTS5 CZ0722592404
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1013 3956374
zahrada 419 289311
ovoc. sad 17 52100
travní p. 603 1159722
lesní poz 64 5204575
vodní pl. nádrž umělá 2 13232
vodní pl. rybník 2 12112
vodní pl. tok přirozený 86 80285
vodní pl. tok umělý 5 2879
zast. pl. zbořeniště 18 3844
zast. pl. 374 120159
ostat.pl. jiná plocha 248 141553
ostat.pl. manipulační pl. 60 44167
ostat.pl. neplodná půda 218 230273
ostat.pl. ostat.komunikace 162 226592
ostat.pl. pohřeb. 2 2977
ostat.pl. silnice 45 33105
ostat.pl. skládka 1 13
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8692
ostat.pl. zeleň 16 35974
Celkem KN 3359 11617939
Par. DKM 1889 5686101
Par. KMD 1470 5931838
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 156
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 115
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 4
bez čp/če bydlení 18
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 359
byt.z. byt 14
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 15
LV 682
spoluvlastník 1278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.08.2016 1:1000 09.08.2016 *)
KMD 1:1000 10.04.2012
S-SK ŠS 1:2880 1827 10.04.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 06.12.2019 08:47

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.