k.ú.: 702111 - Nová Ves u Českých Budějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535648 - Nová Ves NUTS5 CZ0311535648
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 637 2080241
zahrada 251 183376
travní p. 493 860769
lesní poz les s budovou 7 251
lesní poz 254 2174937
vodní pl. nádrž přírodní 1 536
vodní pl. rybník 8 10219
vodní pl. tok přirozený 86 22691
vodní pl. tok umělý 47 5236
vodní pl. zamokřená pl. 26 19728
zast. pl. společný dvůr 2 212
zast. pl. zbořeniště 1 130
zast. pl. 391 92462
ostat.pl. dráha 5 48440
ostat.pl. jiná plocha 166 77641
ostat.pl. manipulační pl. 37 49027
ostat.pl. neplodná půda 92 54837
ostat.pl. ostat.komunikace 247 102498
ostat.pl. silnice 117 62146
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 16402
ostat.pl. zeleň 3 935
Celkem KN 2873 5862714
Par. DKM 2873 5862714
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 177
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 103
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 4
Celkem BUD 395
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 3
Celkem JED 15
LV 557
spoluvlastník 759

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.08.2012
THM-G 1:2000 31.12.1980 21.08.2012 THM Kamenný Újezd
FÚO 1:2000 31.12.1980 21.08.2012
THM-V 1:2000 01.01.1973 21.08.2012 THM Č. Budějovice
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 29.09.2020 17:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička