k.ú.: 702102 - Nedabyle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544825 - Nedabyle NUTS5 CZ0311544825
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 841410
zahrada 98 80492
ovoc. sad 2 3829
travní p. 242 469782
lesní poz les s budovou 1 88
lesní poz 85 594087
vodní pl. nádrž umělá 2 73
vodní pl. tok umělý 36 7493
vodní pl. zamokřená pl. 2 4540
zast. pl. společný dvůr 2 79
zast. pl. zbořeniště 6 739
zast. pl. 176 43261
ostat.pl. dráha 12 29795
ostat.pl. jiná plocha 75 142140
ostat.pl. manipulační pl. 38 42795
ostat.pl. neplodná půda 35 16862
ostat.pl. ostat.komunikace 155 66900
ostat.pl. silnice 25 29168
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2677
Celkem KN 1190 2376210
Par. DKM 1190 2376210
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 54
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 4
Celkem BUD 175
LV 246
spoluvlastník 319

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.02.2012
THM-V 1:2000 31.12.1980 28.02.2012
FÚO 1:2000 31.12.1980 28.02.2012
THM-G 1:2000 01.01.1973 28.02.2012 THM Č. Budějovice
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.09.2020 15:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička