k.ú.: 702021 - Nové Městečko u Nečtin - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559261 - Nečtiny NUTS5 CZ0325559261
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 518280
zahrada 32 16670
travní p. 35 232437
lesní poz 140 5361539
vodní pl. nádrž umělá 4 3415
vodní pl. tok přirozený 2 1356
zast. pl. společný dvůr 3 723
zast. pl. zbořeniště 2 517
zast. pl. 24 9313
ostat.pl. jiná plocha 14 13333
ostat.pl. neplodná půda 20 13718
ostat.pl. ostat.komunikace 26 52503
Celkem KN 321 6223804
Par. DKM 321 6223804
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 23
LV 31
spoluvlastník 36

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.2013
KMD 1:1000 25.11.2013
THM-V 1:1000 30.04.1970 25.11.2013 01.04.1961 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 25.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 23.09.2020 15:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička