k.ú.: 701971 - Hrad Nečtiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559261 - Nečtiny NUTS5 CZ0325559261
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 98
orná půda 13 8716
zahrada 19 21491
travní p. 84 926865
lesní poz 26 376393
vodní pl. nádrž umělá 4 26105
vodní pl. tok přirozený 11 18744
vodní pl. tok umělý 3 1086
vodní pl. zamokřená pl. 1 1200
zast. pl. zbořeniště 4 2018
zast. pl. 83 33521
ostat.pl. jiná plocha 56 78422
ostat.pl. manipulační pl. 26 23570
ostat.pl. neplodná půda 6 5868
ostat.pl. ostat.komunikace 26 56215
ostat.pl. silnice 4 25214
ostat.pl. zeleň 3 58200
Celkem KN 370 1663726
Par. DKM 370 1663726
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 9
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 81
LV 74
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.12.2014
THM-V 1:1000 30.04.1970 01.12.2014 intravivilán
S-SK GS 1839 01.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 23.09.2020 15:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička