k.ú.: 701963 - Doubravice u Nečtin - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559261 - Nečtiny NUTS5 CZ0325559261
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 881623
zahrada 26 21452
travní p. 44 258630
lesní poz 59 619014
vodní pl. tok přirozený 4 3683
vodní pl. tok umělý 1 103
zast. pl. zbořeniště 2 1975
zast. pl. 19 11163
ostat.pl. jiná plocha 25 20510
ostat.pl. neplodná půda 12 11247
ostat.pl. ostat.komunikace 16 27172
ostat.pl. silnice 18 19335
Celkem KN 301 1875907
Par. KMD 301 1875907
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 19
LV 27
spoluvlastník 36

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2017
KM-D 1:2000 09.05.2000 31.05.2017
S-SK GS 1:2880 1839 08.05.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 26.09.2020 18:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička