k.ú.: 701939 - Žebrák u Nečína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540811 - Nečín NUTS5 CZ020B540811
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 908977
zahrada 99 77331
ovoc. sad 2 14194
travní p. 199 488363
lesní poz 95 1537814
vodní pl. nádrž umělá 2 443
vodní pl. rybník 1 10322
vodní pl. tok přirozený 1 144
zast. pl. společný dvůr 5 939
zast. pl. zbořeniště 1 110
zast. pl. 72 26120
ostat.pl. jiná plocha 33 24068
ostat.pl. manipulační pl. 22 17599
ostat.pl. neplodná půda 81 48976
ostat.pl. ostat.komunikace 127 73051
ostat.pl. zeleň 4 284
Celkem KN 900 3228735
Par. KMD 900 3228735
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. rod.dům 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 72
LV 179
spoluvlastník 266

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 16.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.08.2019 16:20

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.