k.ú.: 701874 - Lhota u Nečemic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566357 - Liběšice NUTS5 CZ0424566357
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 885768
chmelnice 26 236000
zahrada 34 15101
travní p. 17 37252
lesní poz 39 4516125
vodní pl. nádrž umělá 3 1707
vodní pl. tok přirozený 57 20918
zast. pl. společný dvůr 6 1066
zast. pl. zbořeniště 7 1356
zast. pl. 62 24981
ostat.pl. jiná plocha 10 9382
ostat.pl. manipulační pl. 10 14062
ostat.pl. neplodná půda 98 65362
ostat.pl. ostat.komunikace 48 76082
ostat.pl. silnice 8 32264
Celkem KN 509 5937426
Par. KMD 509 5937426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 61
LV 61
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2011
KM-D 1:2880 25.06.2001 22.06.2011
S-SK GS 1:2880 1824 24.06.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 29.09.2020 16:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička