k.ú.: 701866 - Nebužely - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535061 - Nebužely NUTS5 CZ0206535061
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 4 208710
orná půda 300 4849026
zahrada 148 112444
ovoc. sad 31 145245
travní p. dobývací prost. 1 23065
travní p. 77 220156
lesní poz les(ne hospodář) 2 507
lesní poz 226 1810122
vodní pl. nádrž umělá 4 2345
vodní pl. tok přirozený 1 2249
vodní pl. tok umělý 27 7043
vodní pl. zamokřená pl. 2 537
zast. pl. společný dvůr 1 877
zast. pl. zbořeniště 7 890
zast. pl. 216 110408
ostat.pl. dobývací prost. 7 89600
ostat.pl. dráha 5 52685
ostat.pl. jiná plocha 82 203024
ostat.pl. manipulační pl. 67 65055
ostat.pl. neplodná půda 120 193193
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 16455
ostat.pl. ostat.komunikace 143 217681
ostat.pl. pohřeb. 3 8430
ostat.pl. silnice 10 107679
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14854
ostat.pl. zeleň 45 148462
Celkem KN 1539 8610742
Par. DKM 621 6466986
Par. KMD 917 2142767
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 109
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 25
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
Celkem BUD 211
byt.z. byt 15
Celkem JED 15
LV 306
spoluvlastník 468

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.06.2015
DKM-KPÚ 26.06.2013 1:1000 03.07.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1842 19.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 20.09.2020 22:56

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.