k.ú.: 701793 - Nebory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598810 - Třinec NUTS5 CZ0802598810
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1032 3523489
zahrada 549 570382
travní p. mez, stráň 2 3287
travní p. 688 1111977
lesní poz les(ne hospodář) 3 90736
lesní poz 115 169728
vodní pl. nádrž umělá 3 2778
vodní pl. tok přirozený 23 81984
vodní pl. tok umělý 2 250
vodní pl. zamokřená pl. 2 831
zast. pl. společný dvůr 1 125
zast. pl. zbořeniště 12 4913
zast. pl. 755 198310
ostat.pl. jiná plocha 93 39179
ostat.pl. manipulační pl. 10 21207
ostat.pl. neplodná půda 212 174139
ostat.pl. ostat.komunikace 269 214223
ostat.pl. pohřeb. 1 5294
ostat.pl. silnice 47 228245
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 17316
Celkem KN 3822 6458393
Par. DKM 18 38322
Par. KMD 3804 6420071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 547
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 98
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 749
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 902
spoluvlastník 1211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2017
DKM-KPÚ 14.07.2017 1:1000 01.08.2017 *) na části k.ú. - JPÚ Ropice - Nebory (Z-1628/2017-832)
DKM-KPÚ 03.08.2016 1:1000 05.08.2016 *) na části k.ú. - KPÚ Rakovec (Z-2494/2015-832)
KM-D 1:2000 29.12.2000 03.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 29.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 02.06.2020 17:36

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.