k.ú.: 701793 - Nebory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598810 - Třinec NUTS5 CZ0802598810
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1023 3527220
zahrada 544 566245
travní p. 685 1111539
lesní poz les(ne hospodář) 3 90736
lesní poz 115 169728
vodní pl. nádrž umělá 3 2778
vodní pl. tok přirozený 21 80572
vodní pl. tok umělý 2 250
vodní pl. zamokřená pl. 2 831
zast. pl. společný dvůr 1 125
zast. pl. zbořeniště 11 4625
zast. pl. 739 197725
ostat.pl. jiná plocha 150 234623
ostat.pl. manipulační pl. 10 21207
ostat.pl. neplodná půda 215 180473
ostat.pl. ostat.komunikace 242 190817
ostat.pl. pohřeb. 1 5294
ostat.pl. silnice 11 56289
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 17316
Celkem KN 3781 6458393
Par. DKM 18 38322
Par. KMD 3763 6420071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 538
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 98
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 735
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 885
spoluvlastník 1191

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2017
DKM-KPÚ 14.07.2017 1:1000 01.08.2017 *) na části k.ú. - JPÚ Ropice - Nebory (Z-1628/2017-832)
DKM-KPÚ 03.08.2016 1:1000 05.08.2016 *) na části k.ú. - KPÚ Rakovec (Z-2494/2015-832)
KM-D 1:2000 29.12.2000 03.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 29.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 16.07.2019 23:18

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.