k.ú.: 701718 - Žernovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 537209 - Žernovice NUTS5 CZ0315537209
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 1007031
zahrada 120 129394
ovoc. sad 1 3102
travní p. mez, stráň 10 8422
travní p. 338 1149379
lesní poz 232 2478018
vodní pl. nádrž umělá 22 6826
vodní pl. rybník 2 1826
vodní pl. tok umělý 32 8856
zast. pl. společný dvůr 1 630
zast. pl. zbořeniště 1 199
zast. pl. 171 44763
ostat.pl. jiná plocha 59 141365
ostat.pl. manipulační pl. 15 12615
ostat.pl. neplodná půda 282 162498
ostat.pl. ostat.komunikace 87 89903
ostat.pl. silnice 2 51519
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3597
Celkem KN 1617 5299943
Par. KMD 1617 5299943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 170
LV 227
spoluvlastník 280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1837 30.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 29.09.2020 17:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička