k.ú.: 701670 - Návojná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585521 - Návojná NUTS5 CZ0724585521
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1163 1371758
zahrada 200 110476
ovoc. sad 10 22316
travní p. 1557 1779120
lesní poz ostat.komunikace 6 12935
lesní poz 151 4178927
vodní pl. nádrž umělá 1 350
vodní pl. tok přirozený 58 29736
vodní pl. zamokřená pl. 1 1859
zast. pl. společný dvůr 12 3801
zast. pl. zbořeniště 6 3142
zast. pl. 258 66830
ostat.pl. dráha 4 4685
ostat.pl. jiná plocha 142 54730
ostat.pl. manipulační pl. 82 21712
ostat.pl. neplodná půda 225 168223
ostat.pl. ostat.komunikace 442 128379
ostat.pl. silnice 45 17983
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 9688
ostat.pl. zeleň 19 9063
Celkem KN 4389 7995713
Par. KMD 4389 7995713
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 127
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 243
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 393
spoluvlastník 649

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.07.2011
S-SK ŠS 1:2880 1828 11.07.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 25.09.2020 15:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička