k.ú.: 701637 - Nasavrky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53701 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571911 - Nasavrky NUTS5 CZ0531571911
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 171 1117264
zahrada 496 372298
ovoc. sad 2 13630
travní p. 294 1374083
lesní poz les s budovou 9 306
lesní poz 172 1784686
vodní pl. nádrž přírodní 3 8021
vodní pl. nádrž umělá 5 13882
vodní pl. rybník 1 30919
vodní pl. tok přirozený 56 30154
vodní pl. tok umělý 8 4238
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 9
vodní pl. zamokřená pl. 1 246
zast. pl. společný dvůr 1 6
zast. pl. 675 177823
ostat.pl. jiná plocha 181 93705
ostat.pl. manipulační pl. 11 14491
ostat.pl. neplodná půda 16 42061
ostat.pl. ostat.komunikace 186 215780
ostat.pl. pohřeb. 1 4937
ostat.pl. silnice 30 143526
ostat.pl. skládka 1 1140
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 21672
ostat.pl. zeleň 119 171808
Celkem KN 2444 5636685
PK 30 143274
Celkem ZE 30 143274
Par. DKM 2234 3893889
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 22
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 371
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 147
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 6
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 672
byt.z. byt 108
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 18
Celkem JED 128
LV 823
spoluvlastník 1309

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2021 intravilán
DKM-KPÚ 1:1000 31.03.2016
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 13.08.2022 01:42

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.