k.ú.: 701637 - Nasavrky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571911 - Nasavrky NUTS5 CZ0531571911
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 1211483
zahrada 393 254250
ovoc. sad 5 25890
travní p. 381 1389527
lesní poz les s budovou 9 306
lesní poz 172 1785497
vodní pl. nádrž přírodní 3 8021
vodní pl. nádrž umělá 5 13788
vodní pl. rybník 1 36636
vodní pl. tok přirozený 56 30154
vodní pl. tok umělý 8 4291
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 9
vodní pl. zamokřená pl. 1 246
zast. pl. společný dvůr 11 2072
zast. pl. zbořeniště 6 1303
zast. pl. 653 162755
ostat.pl. dobývací prost. 6 18878
ostat.pl. jiná plocha 118 64670
ostat.pl. manipulační pl. 19 17868
ostat.pl. neplodná půda 31 49966
ostat.pl. ostat.komunikace 183 232397
ostat.pl. pohřeb. 1 5124
ostat.pl. silnice 32 141208
ostat.pl. skládka 1 1140
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 23500
ostat.pl. zeleň 99 152210
Celkem KN 2455 5633189
PK 54 172378
Celkem ZE 54 172378
Par. DKM 724 2982286
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 85
č.p. byt.dům 19
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 284
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 120
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 627
byt.z. byt 108
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 18
Celkem JED 128
LV 815
spoluvlastník 1281

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.03.2016
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 26.09.2020 00:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička