k.ú.: 701629 - Narysov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564478 - Narysov NUTS5 CZ020B564478
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 449 1940868
zahrada 102 75237
travní p. 98 356061
lesní poz 57 935000
vodní pl. nádrž přírodní 1 288
vodní pl. nádrž umělá 3 8081
vodní pl. tok přirozený 6 2352
vodní pl. tok umělý 1 714
zast. pl. společný dvůr 4 339
zast. pl. zbořeniště 1 27
zast. pl. 138 40155
ostat.pl. jiná plocha 33 18338
ostat.pl. manipulační pl. 13 37936
ostat.pl. neplodná půda 82 49922
ostat.pl. ostat.komunikace 91 58920
ostat.pl. silnice 31 43800
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9332
Celkem KN 1111 3577370
Par. DKM 1111 3577370
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 27
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 132
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 8
Celkem JED 18
LV 247
spoluvlastník 376

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.04.2001
ZMVM 1:1000 01.01.1990 02.04.2001 1.11.1981 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1830 01.01.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 04.06.2020 01:26

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.