k.ú.: 701599 - Nárameč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591220 - Nárameč NUTS5 CZ0634591220
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 348 4150842
zahrada 137 97790
ovoc. sad 7 193213
travní p. 175 602203
lesní poz les s budovou 2 91
lesní poz 168 1990002
vodní pl. nádrž umělá 2 1829
vodní pl. rybník 14 271982
vodní pl. tok přirozený 4 1425
vodní pl. tok umělý 46 43140
zast. pl. společný dvůr 2 1528
zast. pl. 234 82038
ostat.pl. jiná plocha 63 61713
ostat.pl. manipulační pl. 7 16534
ostat.pl. neplodná půda 113 57270
ostat.pl. ostat.komunikace 98 219781
ostat.pl. silnice 6 40831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14011
ostat.pl. zeleň 16 17856
Celkem KN 1445 7864079
Par. DKM 1065 7595952
Par. KMD 380 268127
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 46
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 228
LV 323
spoluvlastník 423

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.10.2018
KMD 1:1000 06.12.2017 intravilán
Ost. 1:5000 04.09.1931 01.10.2018 1:2000
Ost. 1:2880 28.02.1924 01.10.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.09.2020 17:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička