k.ú.: 701572 - Napajedla - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585513 - Napajedla NUTS5 CZ0724585513
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72051 - Napajedla

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 1 1586
orná půda 4699 10042901
vinice 2 5184
zahrada 1594 785747
ovoc. sad 64 135710
travní p. 1966 3372160
lesní poz 435 1224808
vodní pl. nádrž umělá 15 12878
vodní pl. tok přirozený 85 630178
vodní pl. tok umělý 6 13358
vodní pl. zamokřená pl. 33 22266
zast. pl. společný dvůr 1 47
zast. pl. zbořeniště 58 7779
zast. pl. 2534 721835
ostat.pl. dráha 12 165975
ostat.pl. jiná plocha 1386 785933
ostat.pl. manipulační pl. 245 435743
ostat.pl. neplodná půda 509 298269
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 6709
ostat.pl. ostat.komunikace 1212 549492
ostat.pl. pohřeb. 2 18167
ostat.pl. silnice 242 283145
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 86576
ostat.pl. zeleň 239 219449
Celkem KN 15367 19825895
Par. DKM 15362 19824857
Par. KMD 4 914
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 281
č.p. byt.dům 96
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 26
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 29
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 904
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 19
č.p. zem.stav 6
č.e. garáž 47
č.e. jiná st. 78
č.e. rod.rekr 155
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 3
č.e. zem.used 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 302
bez čp/če jiná st. 188
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če rod.rekr 15
bez čp/če tech.vyb 40
bez čp/če ubyt.zař 26
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 54
bez čp/če zem.stav 48
rozestav. 16
vod.dílo hráz pod 19
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo plav.úč. 2
Celkem BUD 2449
byt.z. byt 1615
byt.z. dílna 10
byt.z. garáž 38
byt.z. j.nebyt 17
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 42
obč.z. garáž 13
obč.z. j.nebyt 10
Celkem JED 1747
LV 4951
spoluvlastník 9803

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.07.2013
DKM 1:1000 18.12.2012
DKM-KPÚ 1:1000 19.11.2012
ZMVM 1:2000 01.12.1988 18.12.2012 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 01.01.1956 03.07.2013 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1956


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.12.2019 00:46

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.