k.ú.: 701521 - Nalžovské Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556751 - Nalžovské Hory NUTS5 CZ0322556751
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1066 4275281
zahrada 236 154767
ovoc. sad 21 83955
travní p. 570 1597298
lesní poz 268 1448325
vodní pl. nádrž umělá 4 22771
vodní pl. rybník 20 406241
vodní pl. tok přirozený 15 2663
vodní pl. tok umělý 69 21623
vodní pl. zamokřená pl. 9 17328
zast. pl. společný dvůr 21 3403
zast. pl. 354 128970
ostat.pl. jiná plocha 159 121197
ostat.pl. manipulační pl. 26 46181
ostat.pl. neplodná půda 160 118690
ostat.pl. ostat.komunikace 180 174918
ostat.pl. silnice 36 68452
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 11434
ostat.pl. zeleň 23 72914
Celkem KN 3243 8776411
Par. DKM 872 570691
Par. KMD 2371 8205720
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 212
č.p. byt.dům 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 352
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 391
spoluvlastník 705

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.08.2010
KMD 1:1000 26.08.2010
THM-V 1:2000 01.04.1961 26.08.2010
S-SK GS 1:2880 1837 26.08.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.08.2019 02:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.