k.ú.: 701505 - Nalžovické Podhájí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540790 - Nalžovice NUTS5 CZ020B540790
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 13.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 115 1159824
zahrada 121 128827
travní p. 105 1051651
lesní poz les s budovou 2 58
lesní poz 258 5147901
vodní pl. nádrž umělá 17 1500778
vodní pl. tok přirozený 14 15765
zast. pl. společný dvůr 3 2440
zast. pl. zbořeniště 1 168
zast. pl. 308 48215
ostat.pl. jiná plocha 97 111102
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 428
ostat.pl. manipulační pl. 1 123
ostat.pl. neplodná půda 37 13321
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 564
ostat.pl. ostat.komunikace 113 141783
ostat.pl. silnice 8 35840
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 127276
ostat.pl. zeleň 22 13444
Celkem KN 1253 9499508
Par. DKM 1253 9499508
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 171
bez čp/če bydlení 19
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
Celkem BUD 284
LV 326
spoluvlastník 420

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.09.2012
DKM-KPÚ 28.04.2010 1:1000 17.05.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840 25.09.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 17.10.2019 22:37

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.