k.ú.: 701505 - Nalžovické Podhájí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540790 - Nalžovice NUTS5 CZ020B540790
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 115 1159824
zahrada 121 128830
travní p. 106 1052082
lesní poz les s budovou 2 58
lesní poz 258 5147901
vodní pl. nádrž umělá 17 1500778
vodní pl. tok přirozený 14 15765
zast. pl. společný dvůr 3 2440
zast. pl. zbořeniště 1 168
zast. pl. 309 48265
ostat.pl. jiná plocha 96 110619
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 428
ostat.pl. manipulační pl. 1 123
ostat.pl. neplodná půda 38 13321
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 564
ostat.pl. ostat.komunikace 115 141783
ostat.pl. silnice 8 35840
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 127276
ostat.pl. zeleň 22 13444
Celkem KN 1257 9499509
Par. DKM 1257 9499509
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 171
bez čp/če bydlení 19
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
Celkem BUD 285
LV 326
spoluvlastník 417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.09.2012
DKM-KPÚ 28.04.2010 1:1000 17.05.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840 25.09.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 26.09.2020 00:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička