k.ú.: 701491 - Nalžovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540790 - Nalžovice NUTS5 CZ020B540790
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 296 4036377
zahrada 203 220683
ovoc. sad 2 4037
travní p. 172 812988
lesní poz 31 164286
vodní pl. nádrž přírodní 2 1210
vodní pl. nádrž umělá 3 3136
vodní pl. rybník 9 32717
vodní pl. tok přirozený 20 22496
vodní pl. tok umělý 8 7412
vodní pl. zamokřená pl. 13 24438
zast. pl. společný dvůr 4 3753
zast. pl. zbořeniště 2 470
zast. pl. 294 113241
ostat.pl. jiná plocha 75 44232
ostat.pl. manipulační pl. 35 74431
ostat.pl. neplodná půda 205 257648
ostat.pl. ostat.komunikace 110 155860
ostat.pl. pohřeb. 1 2688
ostat.pl. silnice 52 92591
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1405
ostat.pl. zeleň 26 49685
Celkem KN 1565 6125784
Par. DKM 1565 6125784
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 105
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 6
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 281
LV 314
spoluvlastník 467

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.03.2006 1:1000 29.03.2006 *)
S-SK GS 1:2880 1840 29.03.2006 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 17.08.2019 23:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.