k.ú.: 701220 - Městec u Nahořan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574261 - Nahořany NUTS5 CZ0523574261
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 - Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 - Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 1393318
zahrada 16 20408
ovoc. sad 1 1915
travní p. 88 629097
lesní poz 19 42263
vodní pl. tok přirozený 6 60904
vodní pl. tok umělý 55 19280
vodní pl. zamokřená pl. 2 28935
zast. pl. 28 35379
ostat.pl. jiná plocha 12 12056
ostat.pl. manipulační pl. 3 2352
ostat.pl. neplodná půda 4 5066
ostat.pl. ostat.komunikace 27 73370
ostat.pl. silnice 7 44778
Celkem KN 395 2369121
Par. DKM 395 2369121
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 26
LV 118
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.08.2018 1:1000 15.08.2018 *)
DKM 1:1000 25.11.2005
THM-V 1:2000 01.07.1969 25.11.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1969


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.09.2020 15:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička