k.ú.: 701157 - Živohošť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529991 - Křečovice NUTS5 CZ0201529991
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 456694
zahrada 62 46673
travní p. 35 85268
lesní poz les s budovou 17 1159
lesní poz 165 2360408
vodní pl. nádrž přírodní 1 1609
vodní pl. tok přirozený 4 689186
vodní pl. tok umělý 1 274
zast. pl. 398 29395
ostat.pl. jiná plocha 170 109695
ostat.pl. neplodná půda 17 111939
ostat.pl. ostat.komunikace 65 70552
ostat.pl. silnice 5 17765
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 71 121360
ostat.pl. zeleň 29 11975
Celkem KN 1104 4113952
Par. KMD 1104 4113952
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 208
č.e. shromaž. 1
č.e. ubyt.zař 3
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če jiná st. 125
bez čp/če obč.vyb 35
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 3
Celkem BUD 410
LV 338
spoluvlastník 540

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2012
S-SK GS 1:2880 1824 30.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 30.09.2020 05:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička