k.ú.: 701092 - Starcova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 549631 - Nadějkov NUTS5 CZ0317549631
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 288 1939266
zahrada 77 52297
ovoc. sad 2 7322
travní p. 337 1552366
lesní poz 168 1787932
vodní pl. nádrž přírodní 4 3082
vodní pl. nádrž umělá 11 20942
vodní pl. rybník 6 151748
vodní pl. tok přirozený 4 769
vodní pl. tok umělý 16 4017
vodní pl. zamokřená pl. 4 12433
zast. pl. společný dvůr 2 785
zast. pl. zbořeniště 4 609
zast. pl. 74 56106
ostat.pl. jiná plocha 34 84660
ostat.pl. manipulační pl. 20 12108
ostat.pl. neplodná půda 200 274536
ostat.pl. ostat.komunikace 72 70623
ostat.pl. silnice 5 30505
Celkem KN 1328 6062106
Par. KMD 1328 6062106
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 70
LV 112
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2012
S-SK GS 1:2880 1830 29.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 26.09.2020 18:17

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička