k.ú.: 701041 - Načešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571903 - Načešice NUTS5 CZ0531571903
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 921
orná půda 288 2203525
zahrada 285 225788
ovoc. sad 3 35434
travní p. 129 301126
lesní poz 91 1890762
vodní pl. rybník 4 17462
vodní pl. tok umělý 30 10495
zast. pl. společný dvůr 2 14
zast. pl. 281 79715
ostat.pl. jiná plocha 50 39720
ostat.pl. manipulační pl. 12 29212
ostat.pl. neplodná půda 58 43748
ostat.pl. ostat.komunikace 85 93231
ostat.pl. silnice 15 49266
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 13050
Celkem KN 1342 5033469
Par. KMD 1342 5033469
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 142
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 276
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 363
spoluvlastník 502

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2009
S-SK GS 1:2880 1839 06.05.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.07.2019 18:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.