k.ú.: 701041 - Načešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571903 - Načešice NUTS5 CZ0531571903
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 921
orná půda 289 2203477
zahrada 285 225680
ovoc. sad 3 35434
travní p. 130 300426
lesní poz 91 1890762
vodní pl. rybník 4 17462
vodní pl. tok umělý 30 10495
zast. pl. společný dvůr 2 14
zast. pl. 288 82109
ostat.pl. jiná plocha 55 39172
ostat.pl. manipulační pl. 12 29212
ostat.pl. neplodná půda 57 43349
ostat.pl. ostat.komunikace 87 92593
ostat.pl. silnice 15 49266
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 13050
Celkem KN 1357 5033422
Par. KMD 1357 5033422
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 147
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 283
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 369
spoluvlastník 514

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2009
S-SK GS 1:2880 1839 06.05.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 30.09.2020 04:58

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička