k.ú.: 701033 - Licomělice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571903 - Načešice NUTS5 CZ0531571903
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 1536743
zahrada 127 93874
ovoc. sad 1 3543
travní p. 146 247837
lesní poz 87 1978362
vodní pl. nádrž umělá 2 2007
vodní pl. tok umělý 2 592
zast. pl. společný dvůr 1 24
zast. pl. 101 38429
ostat.pl. jiná plocha 24 14901
ostat.pl. manipulační pl. 13 11783
ostat.pl. neplodná půda 14 2952
ostat.pl. ostat.komunikace 48 48839
ostat.pl. silnice 6 29382
Celkem KN 766 4009268
Par. KMD 766 4009268
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 42
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 92
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 156
spoluvlastník 311

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2009
S-SK GS 1:2880 1839 23.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.07.2019 07:57

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.