k.ú.: 700967 - Stračovská Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570435 - Mžany NUTS5 CZ0521570435
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 195 929815
zahrada 104 59930
ovoc. sad 4 3188
travní p. 52 103867
lesní poz 8 793514
vodní pl. nádrž umělá 8 4267
vodní pl. tok přirozený 18 2329
zast. pl. zbořeniště 2 487
zast. pl. 73 35352
ostat.pl. jiná plocha 8 4948
ostat.pl. manipulační pl. 15 7806
ostat.pl. neplodná půda 7 2015
ostat.pl. ostat.komunikace 62 36491
ostat.pl. silnice 3 21477
ostat.pl. zeleň 2 281
Celkem KN 561 2005767
Par. KMD 561 2005767
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 61
LV 111
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.09.2010
S-SK GS 1:2880 1824 06.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 24.08.2019 15:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.