k.ú.: 700959 - Mžany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570435 - Mžany NUTS5 CZ0521570435
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 629 2803726
zahrada 126 111479
travní p. 300 567297
lesní poz 22 561585
vodní pl. nádrž přírodní 1 2154
vodní pl. rybník 1 4040
vodní pl. tok přirozený 143 19710
vodní pl. tok umělý 43 3330
vodní pl. zamokřená pl. 13 3337
zast. pl. společný dvůr 2 471
zast. pl. zbořeniště 9 3961
zast. pl. 152 77936
ostat.pl. jiná plocha 37 14991
ostat.pl. manipulační pl. 16 38107
ostat.pl. neplodná půda 21 8423
ostat.pl. ostat.komunikace 94 78006
ostat.pl. silnice 7 23320
ostat.pl. zeleň 23 9252
Celkem KN 1639 4331125
Par. DKM 1 336
Par. KMD 1638 4330789
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 14
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 3
Celkem BUD 142
byt.z. byt 12
obč.z. byt 6
Celkem JED 18
LV 343
spoluvlastník 1013

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2014
S-SK GS 1:2880 1841 28.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 26.05.2019 03:22

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.