k.ú.: 700941 - Dub u Mžan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570435 - Mžany NUTS5 CZ0521570435
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 1358522
zahrada 47 39980
travní p. 19 49398
vodní pl. nádrž přírodní 1 153
vodní pl. tok přirozený 15 2944
vodní pl. tok umělý 5 1918
zast. pl. zbořeniště 1 73
zast. pl. 40 21852
ostat.pl. jiná plocha 19 9649
ostat.pl. manipulační pl. 12 9000
ostat.pl. neplodná půda 4 2946
ostat.pl. ostat.komunikace 26 15019
ostat.pl. silnice 4 26158
ostat.pl. zeleň 5 823
Celkem KN 363 1538435
Par. KMD 363 1538435
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 27
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 38
LV 76
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2009
KMD 1:1000 26.11.2009
S-SK GS 1:2880 1824 26.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 05.06.2020 12:33

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.