k.ú.: 700801 - Myštěves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570427 - Myštěves NUTS5 CZ0521570427
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 456 3753224
zahrada 161 113645
travní p. 154 767718
lesní poz 122 646144
vodní pl. nádrž přírodní 2 414
vodní pl. rybník 5 59724
vodní pl. tok přirozený 59 36470
vodní pl. tok umělý 9 8335
vodní pl. zamokřená pl. 1 1127
zast. pl. společný dvůr 7 18699
zast. pl. zbořeniště 3 1725
zast. pl. 144 85791
ostat.pl. jiná plocha 30 12560
ostat.pl. manipulační pl. 12 9681
ostat.pl. neplodná půda 2 1097
ostat.pl. ostat.komunikace 62 85008
ostat.pl. pohřeb. 3 5256
ostat.pl. silnice 26 77125
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15202
ostat.pl. zeleň 13 24182
Celkem KN 1273 5723127
Par. KMD 1273 5723127
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 90
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 135
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 253
spoluvlastník 627

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.07.2014
S-SK GS 1:2880 1841 31.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.09.2020 05:37

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.