k.ú.: 700746 - Myslovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541745 - Myslovice NUTS5 CZ0322541745
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 380 1153036
zahrada 107 63095
travní p. 232 750487
lesní poz 17 1887927
vodní pl. nádrž přírodní 1 3265
vodní pl. nádrž umělá 1 816
vodní pl. tok přirozený 5 544
vodní pl. tok umělý 67 12856
vodní pl. zamokřená pl. 1 1635
zast. pl. společný dvůr 2 176
zast. pl. zbořeniště 2 301
zast. pl. 94 37539
ostat.pl. jiná plocha 17 1608
ostat.pl. manipulační pl. 4 770
ostat.pl. neplodná půda 139 66627
ostat.pl. ostat.komunikace 116 60720
ostat.pl. silnice 8 10291
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3176
ostat.pl. zeleň 18 1157
Celkem KN 1213 4056026
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 94
LV 152
spoluvlastník 298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 23.11.2000
S-SK GS 1:2880 1837 23.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 01.06.2020 18:56

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.