k.ú.: 700738 - Kroměždice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555835 - Bolešiny NUTS5 CZ0322555835
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 298 650269
zahrada 79 52248
travní p. 397 793204
lesní poz 64 488806
vodní pl. nádrž umělá 1 1427
vodní pl. rybník 19 8291
vodní pl. tok umělý 23 1984
zast. pl. zbořeniště 1 214
zast. pl. 69 28351
ostat.pl. jiná plocha 48 27013
ostat.pl. manipulační pl. 8 16456
ostat.pl. neplodná půda 100 50096
ostat.pl. ostat.komunikace 57 30248
ostat.pl. silnice 8 33835
ostat.pl. zeleň 13 1889
Celkem KN 1185 2184331
Par. KMD 1185 2184331
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 69
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 105
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2017
KM-D 1:2000 16.11.2000 11.10.2017
S-SK GS 1:2880 1837 16.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 04.06.2020 00:20

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.