k.ú.: 700720 - Domažličky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555835 - Bolešiny NUTS5 CZ0322555835
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 862688
zahrada 20 12723
travní p. 81 224136
lesní poz 7 35308
vodní pl. nádrž umělá 1 1576
vodní pl. rybník 3 9085
vodní pl. tok přirozený 1 155
vodní pl. tok umělý 34 5461
vodní pl. zamokřená pl. 1 171
zast. pl. 44 20961
ostat.pl. jiná plocha 5 1228
ostat.pl. manipulační pl. 1 309
ostat.pl. neplodná půda 28 30610
ostat.pl. ostat.komunikace 37 23243
ostat.pl. silnice 4 8500
ostat.pl. zeleň 1 441
Celkem KN 400 1236595
Par. KMD 400 1236595
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 43
LV 48
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.05.2017
KM-D 1:2000 20.10.2000 12.05.2017
S-SK GS 1:2880 1837 20.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 09:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.