k.ú.: 700681 - Nový Dvůr u Myslíva - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556734 - Myslív NUTS5 CZ0322556734
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 598363
zahrada 44 42035
travní p. 67 498475
lesní poz 53 1372151
vodní pl. nádrž umělá 3 11227
vodní pl. rybník 1 2462
vodní pl. tok přirozený 20 16916
zast. pl. 30 15288
ostat.pl. jiná plocha 11 5769
ostat.pl. manipulační pl. 2 1137
ostat.pl. neplodná půda 55 63744
ostat.pl. ostat.komunikace 31 61891
ostat.pl. silnice 4 2808
Celkem KN 366 2692266
Par. DKM 366 2692266
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 30
LV 65
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.07.2003 1:1000 22.10.2003 *) celé k.ú.
S-SK GS 1:2880 1837 27.09.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 03:49

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.