k.ú.: 700665 - Myslív - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556734 - Myslív NUTS5 CZ0322556734
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 1854955
zahrada 129 111488
travní p. 209 1652073
lesní poz 85 984538
vodní pl. nádrž umělá 7 77934
vodní pl. rybník 2 35379
vodní pl. tok přirozený 2 215
vodní pl. tok umělý 9 20207
vodní pl. zamokřená pl. 2 12565
zast. pl. společný dvůr 2 83
zast. pl. 171 72650
ostat.pl. jiná plocha 65 26911
ostat.pl. manipulační pl. 13 29913
ostat.pl. neplodná půda 62 73403
ostat.pl. ostat.komunikace 86 142914
ostat.pl. pohřeb. 2 3736
ostat.pl. silnice 15 67154
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12934
ostat.pl. zeleň 9 1559
Celkem KN 1115 5180611
Par. DKM 1115 5180611
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 103
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 170
byt.z. byt 21
byt.z. garáž 15
Celkem JED 36
LV 247
spoluvlastník 344

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.07.2009 intravilán
DKM-KPÚ 28.07.2003 1:1000 22.10.2003 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1837 30.07.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.07.2019 06:06

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.