k.ú.: 700665 - Myslív - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556734 - Myslív NUTS5 CZ0322556734
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 247 1854955
zahrada 130 111489
travní p. 215 1652072
lesní poz 85 984538
vodní pl. nádrž umělá 7 77934
vodní pl. rybník 2 35379
vodní pl. tok přirozený 2 215
vodní pl. tok umělý 9 20207
vodní pl. zamokřená pl. 2 12565
zast. pl. společný dvůr 2 83
zast. pl. 172 72677
ostat.pl. jiná plocha 65 26924
ostat.pl. manipulační pl. 13 29913
ostat.pl. neplodná půda 62 73403
ostat.pl. ostat.komunikace 88 142874
ostat.pl. pohřeb. 2 3736
ostat.pl. silnice 15 67154
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12934
ostat.pl. zeleň 9 1559
Celkem KN 1131 5180611
Par. DKM 1131 5180611
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 102
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 171
byt.z. byt 21
byt.z. garáž 15
obč.z. byt 8
Celkem JED 44
LV 255
spoluvlastník 353

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.07.2009 intravilán
DKM-KPÚ 28.07.2003 1:1000 22.10.2003 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1837 30.07.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 25.09.2020 06:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička