k.ú.: 700657 - Loužná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556734 - Myslív NUTS5 CZ0322556734
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 111 1285072
zahrada 52 37962
ovoc. sad 2 7129
travní p. 137 789894
lesní poz 237 1012155
vodní pl. nádrž přírodní 1 360
vodní pl. rybník 2 34629
vodní pl. tok přirozený 1 3167
vodní pl. tok umělý 10 14339
vodní pl. zamokřená pl. 1 4171
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. zbořeniště 1 784
zast. pl. 69 36208
ostat.pl. jiná plocha 58 72029
ostat.pl. manipulační pl. 10 17121
ostat.pl. neplodná půda 7 6081
ostat.pl. ostat.komunikace 57 119305
ostat.pl. silnice 4 24652
ostat.pl. zeleň 35 125763
Celkem KN 796 3590836
Par. DKM 621 3440872
Par. KMD 175 149964
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. rod.dům 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 62
LV 105
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2009 intravilán
DKM-KPÚ 29.07.2008 1:1000 05.09.2008 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1837 03.11.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 04:20

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.