k.ú.: 700606 - Myslík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598551 - Palkovice NUTS5 CZ0802598551
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 12417
zahrada 357 267050
ovoc. sad 2 9159
travní p. 698 2274890
lesní poz 364 3620569
vodní pl. tok přirozený 23 20444
vodní pl. zamokřená pl. 9 4570
zast. pl. zbořeniště 15 2202
zast. pl. 342 76087
ostat.pl. jiná plocha 86 44318
ostat.pl. manipulační pl. 10 15782
ostat.pl. neplodná půda 193 126060
ostat.pl. ostat.komunikace 230 151178
ostat.pl. pohřeb. 2 2858
ostat.pl. silnice 4 11342
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7365
ostat.pl. zeleň 1 300
Celkem KN 2348 6646591
Par. KMD 2348 6646591
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 195
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 72
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 328
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 426
spoluvlastník 563

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1833 05.03.2013 reprodukce otisku mapy z r. 1893


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 19.09.2020 04:57

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.