k.ú.: 700550 - Olší u Telče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587214 - Olší NUTS5 CZ0632587214
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 766413
zahrada 65 29657
ovoc. sad 2 9373
travní p. 170 824562
lesní poz les s budovou 1 33
lesní poz 175 1482427
vodní pl. nádrž umělá 2 1875
vodní pl. rybník 13 207073
vodní pl. tok umělý 5 1475
vodní pl. zamokřená pl. 4 9276
zast. pl. zbořeniště 1 457
zast. pl. 66 28471
ostat.pl. jiná plocha 58 64816
ostat.pl. manipulační pl. 5 4275
ostat.pl. neplodná půda 98 115925
ostat.pl. ostat.komunikace 47 39193
ostat.pl. silnice 1 27302
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1502
Celkem KN 802 3614105
Par. KMD 802 3614105
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.used 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz př. 6
Celkem BUD 65
LV 76
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.01.2017
KM-D 1:2000 05.10.2000 06.01.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 05.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.09.2020 14:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička