k.ú.: 700401 - Mušov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584762 - Pasohlávky NUTS5 CZ0643584762
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6213 - Pohořelice
Pověřený obecní úřad 62131 - Pohořelice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 2033
orná půda 303 3148790
vinice 45 41559
zahrada 71 67163
ovoc. sad 52 467786
travní p. 13 32692
lesní poz ostat.komunikace 13 39938
lesní poz 81 2804948
vodní pl. nádrž přírodní 18 4784580
vodní pl. nádrž umělá 19 273473
vodní pl. tok přirozený 20 1196569
vodní pl. tok umělý 8 102182
vodní pl. zamokřená pl. 2 42335
zast. pl. společný dvůr 1 159
zast. pl. zbořeniště 1 94
zast. pl. 166 114664
ostat.pl. jiná plocha 62 206870
ostat.pl. manipulační pl. 17 70538
ostat.pl. neplodná půda 64 25841
ostat.pl. ostat.komunikace 149 227757
ostat.pl. silnice 26 117995
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 27415
ostat.pl. zeleň 117 407310
Celkem KN 1255 14202691
Par. DKM 1255 14202691
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.e. jiná st. 8
č.e. obchod 9
č.e. obč.vyb. 14
č.e. rod.rekr 2
č.e. ubyt.zař 36
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 21
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 156
LV 290
spoluvlastník 531

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.11.2019 1:1000 27.11.2019 *) JPÚ
DKM 1:1000 17.09.2018
DKM-KPÚ 22.10.2010 1:1000 22.10.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1825 27.11.2019 příděl


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.09.2020 17:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička