k.ú.: 700363 - Mukařov u Úštěku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565211 - Lovečkovice NUTS5 CZ0423565211
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 276 2083078
zahrada 70 24978
travní p. 246 731805
lesní poz 36 185218
vodní pl. nádrž přírodní 2 403
vodní pl. tok přirozený 1 524
vodní pl. zamokřená pl. 4 6420
zast. pl. společný dvůr 2 1516
zast. pl. zbořeniště 9 4869
zast. pl. 58 30373
ostat.pl. jiná plocha 32 13671
ostat.pl. manipulační pl. 5 10464
ostat.pl. neplodná půda 87 72426
ostat.pl. ostat.komunikace 69 57574
ostat.pl. pohřeb. 1 1169
ostat.pl. silnice 7 45261
ostat.pl. zeleň 8 2323
Celkem KN 913 3272072
Par. KMD 913 3272072
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 58
LV 70
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2010
S-SK GS 1:2880 1843 14.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.09.2020 16:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička