k.ú.: 700312 - Mštěnovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544302 - Lešná NUTS5 CZ0723544302
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 475716
zahrada 94 99826
ovoc. sad 4 43757
travní p. 78 487733
lesní poz školka 1 15496
lesní poz 76 319813
vodní pl. nádrž umělá 1 1054
vodní pl. tok přirozený 13 11410
zast. pl. 277 199765
ostat.pl. dráha 11 45279
ostat.pl. jiná plocha 81 42760
ostat.pl. manipulační pl. 91 219228
ostat.pl. neplodná půda 58 100465
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 506
ostat.pl. ostat.komunikace 67 79904
ostat.pl. silnice 15 76911
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3741
ostat.pl. zeleň 132 515017
Celkem KN 1084 2738381
Par. DKM 375 1658600
Par. KMD 709 1079781
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 46
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 150
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 276
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 126
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.02.2018
KMD 1:1000 29.03.2011
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.03.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.12.2019 02:17

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.