k.ú.: 700312 - Mštěnovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544302 - Lešná NUTS5 CZ0723544302
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 475716
zahrada 94 99752
ovoc. sad 4 43757
travní p. 78 487733
lesní poz školka 1 15496
lesní poz 76 319813
vodní pl. nádrž umělá 1 1054
vodní pl. tok přirozený 13 11410
zast. pl. 280 200586
ostat.pl. dráha 11 45279
ostat.pl. jiná plocha 81 42791
ostat.pl. manipulační pl. 91 219317
ostat.pl. neplodná půda 58 100465
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 506
ostat.pl. ostat.komunikace 67 79904
ostat.pl. silnice 15 76911
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3741
ostat.pl. zeleň 134 514151
Celkem KN 1089 2738382
Par. DKM 401 1729811
Par. KMD 688 1008571
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 46
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 150
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 279
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 125
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.02.2018
KMD 1:1000 29.03.2011
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.03.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 20.09.2020 20:37

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.