k.ú.: 700240 - Mšecké Žehrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 542113 - Mšecké Žehrovice NUTS5 CZ020C542113
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21213 - Nové Strašecí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1261 5127137
chmelnice 92 319911
zahrada 129 85562
ovoc. sad 64 119263
travní p. mez, stráň 2 4372
travní p. 569 717343
lesní poz les s budovou 7 315
lesní poz mez, stráň 1 4765
lesní poz 114 4764495
vodní pl. nádrž umělá 5 8814
vodní pl. rybník 76 123877
vodní pl. tok přirozený 125 20200
vodní pl. tok umělý 162 23181
vodní pl. zamokřená pl. 18 19159
zast. pl. společný dvůr 11 1794
zast. pl. zbořeniště 1 179
zast. pl. 428 126234
ostat.pl. jiná plocha 121 69512
ostat.pl. manipulační pl. 51 32029
ostat.pl. mez, stráň 1 2105
ostat.pl. neplodná půda 140 75190
ostat.pl. ostat.komunikace 473 146974
ostat.pl. pohřeb. 1 2656
ostat.pl. silnice 32 92897
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 181 73920
ostat.pl. zeleň 1 275
Celkem KN 4066 11962159
Par. DKM 4066 11962159
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 137
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 48
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 147
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 17
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 6
rozestav. 2
Celkem BUD 417
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 532
spoluvlastník 881

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.08.2012
ZMVM 1:2000 01.01.1992 14.08.2012
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 25.09.2020 06:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička