k.ú.: 700215 - Mstišov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567507 - Dubí NUTS5 CZ0426567507
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 236 554767
zahrada 229 89043
travní p. 85 257691
lesní poz les(ne hospodář) 96 4106469
lesní poz ostat.komunikace 2 4635
lesní poz 34 137487
vodní pl. nádrž umělá 5 141421
vodní pl. rybník 1 510
vodní pl. tok přirozený 17 11635
zast. pl. společný dvůr 3 164
zast. pl. zbořeniště 8 3140
zast. pl. 298 73508
ostat.pl. dráha 1 16534
ostat.pl. jiná plocha 119 145836
ostat.pl. manipulační pl. 61 67132
ostat.pl. neplodná půda 100 235735
ostat.pl. ostat.komunikace 77 61271
ostat.pl. silnice 39 84633
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5651
ostat.pl. zeleň 10 11596
Celkem KN 1425 6008858
Par. DKM 1334 2845492
Par. KMD 91 3163366
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 113
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 60
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 19
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 287
LV 391
spoluvlastník 502

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2009 extr.
DKM 1:1000 11.06.2003 převod intr.
THM-V 1:1000 01.11.1980 11.06.2003 intr.
S-SK GS 1:2880 1842 21.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 19.09.2020 05:38

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.