k.ú.: 700193 - Mrzkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 286 1194128
zahrada 77 45616
travní p. 260 250702
lesní poz 149 374606
vodní pl. nádrž umělá 5 8930
vodní pl. rybník 1 7646
vodní pl. tok přirozený 8 48955
zast. pl. zbořeniště 4 2371
zast. pl. 129 43543
ostat.pl. dráha 12 27226
ostat.pl. jiná plocha 103 29130
ostat.pl. manipulační pl. 43 36561
ostat.pl. neplodná půda 59 21653
ostat.pl. ostat.komunikace 114 57575
ostat.pl. silnice 23 22852
ostat.pl. zeleň 4 528
Celkem KN 1277 2172022
Par. KMD 1277 2172022
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 73
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 127
obč.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 167
spoluvlastník 245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2009
S-SK GS 1:2880 1838 02.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 24.08.2019 15:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.