k.ú.: 700185 - Leštinka u Světlé nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 561254
zahrada 48 34303
travní p. 112 228642
lesní poz les(ne hospodář) 1 2830
lesní poz ostat.komunikace 2 14551
lesní poz 141 3162063
vodní pl. tok přirozený 6 49589
zast. pl. zbořeniště 1 566
zast. pl. 67 14782
ostat.pl. dráha 1 59051
ostat.pl. jiná plocha 47 13753
ostat.pl. manipulační pl. 4 1837
ostat.pl. neplodná půda 21 14731
ostat.pl. ostat.komunikace 88 45818
ostat.pl. silnice 42 49770
Celkem KN 689 4253540
Par. KMD 689 4253540
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 63
LV 88
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2009
S-SK GS 1:2880 1838 02.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 06.06.2020 07:56

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.