k.ú.: 700177 - Benetice u Světlé nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 605785
zahrada 51 24821
travní p. 82 113083
lesní poz ostat.komunikace 1 874
lesní poz 95 2948367
vodní pl. nádrž umělá 2 965
zast. pl. společný dvůr 1 480
zast. pl. 33 12828
ostat.pl. jiná plocha 37 22304
ostat.pl. manipulační pl. 4 1326
ostat.pl. neplodná půda 20 7944
ostat.pl. ostat.komunikace 50 40370
ostat.pl. silnice 6 20073
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7689
Celkem KN 491 3806909
Par. KMD 491 3806909
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 30
LV 57
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.09.2009
S-SK GS 1:2880 1838 16.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2019 13:12

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.