k.ú.: 700126 - Mrlínek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 553905 - Mrlínek NUTS5 CZ0721553905
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 1 427
orná půda 394 2677541
zahrada 165 126179
ovoc. sad 6 20498
travní p. mez, stráň 4 4077
travní p. 250 374854
lesní poz 94 392760
vodní pl. nádrž umělá 1 626
vodní pl. rybník 1 4163
vodní pl. tok přirozený 65 28416
zast. pl. zbořeniště 5 1298
zast. pl. 158 56966
ostat.pl. jiná plocha 54 17511
ostat.pl. manipulační pl. 61 45355
ostat.pl. neplodná půda 26 11645
ostat.pl. ostat.komunikace 86 100274
ostat.pl. pohřeb. 2 4630
ostat.pl. silnice 9 34611
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14302
ostat.pl. zeleň 13 14725
Celkem KN 1398 3930858
Par. DKM 823 3535736
Par. KMD 575 395122
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 97
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 151
LV 256
spoluvlastník 358

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.12.2019
KMD 1:1000 24.04.2014
KM-D 1:2000 02.10.2000 24.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1830 02.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 14.07.2020 09:35

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.