k.ú.: 700126 - Mrlínek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 553905 - Mrlínek NUTS5 CZ0721553905
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 927 2783568
zahrada 160 124014
ovoc. sad 6 25180
travní p. 262 338921
lesní poz 103 354756
vodní pl. rybník 1 4365
vodní pl. tok přirozený 44 18039
zast. pl. zbořeniště 5 1298
zast. pl. 154 56100
ostat.pl. jiná plocha 56 17064
ostat.pl. manipulační pl. 128 52779
ostat.pl. neplodná půda 44 14577
ostat.pl. ostat.komunikace 278 80297
ostat.pl. pohřeb. 2 4650
ostat.pl. silnice 13 48390
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 13721
ostat.pl. zeleň 3 3029
Celkem KN 2198 3940748
Par. KMD 2198 3940748
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 96
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 3
Celkem BUD 147
LV 255
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.04.2014
KM-D 1:2000 02.10.2000 24.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1830 02.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 16.12.2019 04:13

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.