k.ú.: 700061 - Praskolesy u Mrákotína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587541 - Mrákotín NUTS5 CZ0632587541
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 456263
zahrada 32 25991
ovoc. sad 1 2654
travní p. 47 449943
lesní poz 124 3429353
vodní pl. rybník 9 80627
vodní pl. tok umělý 6 3279
vodní pl. zamokřená pl. 15 78031
zast. pl. 23 14367
ostat.pl. jiná plocha 12 16447
ostat.pl. manipulační pl. 2 6901
ostat.pl. neplodná půda 19 23628
ostat.pl. ostat.komunikace 31 59931
ostat.pl. silnice 8 30744
Celkem KN 341 4678159
Par. DKM 311 2069566
Par. KMD 30 2608593
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 23
LV 31
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.2018
DKM-KPÚ 1:1000 10.10.2017
KMD 1:1000 20.10.2016
KM-D 1:2000 22.11.2000 10.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.09.2020 06:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička