k.ú.: 700029 - Mrákotín u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 554847 - Mrákotín NUTS5 CZ0531554847
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 870 3340646
zahrada 196 123358
ovoc. sad 2 5317
travní p. 366 956105
lesní poz 100 389373
vodní pl. nádrž umělá 2 3569
vodní pl. tok přirozený 33 8444
zast. pl. společný dvůr 2 27
zast. pl. zbořeniště 1 540
zast. pl. 188 69294
ostat.pl. jiná plocha 51 10564
ostat.pl. manipulační pl. 34 28826
ostat.pl. neplodná půda 62 112527
ostat.pl. ostat.komunikace 115 81270
ostat.pl. silnice 8 46626
ostat.pl. zeleň 5 5078
Celkem KN 2035 5181564
Par. KMD 2035 5181564
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 77
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 174
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 288
spoluvlastník 528

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2013
S-SK GS 1:2880 1839 11.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 03:19

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.